Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

Thứ năm - 01/07/2021 09:38

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
      TRƯỜNG THCS VĂN YÊN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 72 /KHTS - THCSVY
 
              Phúc La, ngày 07 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Văn Yên
Năm học 2021 - 2022Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, về việc triển khai tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thực hiện KH số 167/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của Ban chỉ đạo tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022của UBND quận Hà Đông.
Trường THCS Văn Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 - 2022như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Qui chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở độ tuổi trên địa bàn, thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện chủ trương "ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp nếu số lớp quá lớn".
4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
II. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
2. Đối tượng:

Tất cả học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2017-2019 và có Hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú tại phường Phúc La - quận Hà Đông.
3. Độ tuổi:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (Sinh năm 2010).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc những học sinh vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi qui định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi qui định.
+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Văn Yên (theo mẫu của nhà trường).
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học  (Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì giám đốc Sở GD & ĐT sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính hộ khẩu để đối chiếu, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận Hà Đông hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường (các trường hợp tạm trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú).
- Phô tô CMT nhân dân hoặc thẻ căn cước của phụ huynh/người đỡ đầu (Nếu có)
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi qui định (nếu có)
4. Phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Học sinh đúng tuyến: Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019-2021 và có Hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú tại phường Phúc La.
+ Học sinh trái tuyến: Là học sinh không có đủ điều kiện nêu trên.
+ Chỉ tiêu:  - Số lớp: 12 lớp
                              - Số học sinh: 480 học sinh
III. HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Tuyển sinh trực tuyến
1.1. Thời gian tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.
1.2. Các bước tiến hành tuyển sinh trực tuyến
Bước 1. Trường tiểu học cấp mã số đăng ký tuyển sinh cho cha mẹ HS lớp 5 ở trường tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019- 2021
Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến:
- Trường hợp HS đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:
+ Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà.
+ Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.
- Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi HS học năm học 2019 - 2021 tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân. Cha mẹ in đơn nhập học gửi về mail và nộp vào hồ sơ tuyển sinh của con em mình.
2. Thời gian tuyển sinh trực tiếp và nộp hồ sơ tuyển sinh
2.1. Thời gian tuyển sinh trực tiếp: Từ 23/7/2021 đến hết 28/7/2021.
2.2. Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ 23/7/2021 đến hết 28/7/2021 (hồ sơ gồm các loại theo mục 3. phần II của kế hoạch này).
3. Công tác phòng chống dịch bệnh
Trong thời gian hội đồng tuyển sinh của nhà trường làm việc đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh: Rửa tay, khử khuẩn,  đo thân nhiệt, giãn cách… theo quy định; Đồng thời hướng dẫn phụ huynh học sinh đến tuyển sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp để đảm bảo
sức khỏe và an toàn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường
- Đề xuất Hội đồng tuyển sinh của trường với PGD&ĐT quận Hà Đông, trong đó có bộ phận thường trực để triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2021 -2022.
- Cập nhật đầy đủ thông tin về nhà trường, thông tin về tuyển sinh, thông tin HS lớp 5 trường tiểu học báo cáo về phòng GD&ĐT để cập nhật vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
- Phối hợp chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến.
- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
- Báo cáo với phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh KH tuyển sinh cho phù hợp thực tế.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trường THCS Văn Yên năm học 2021 - 2022 cho toàn thể các ban ngành đoàn thể trong phường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS được biết để phối hợp thực hiện.
2. Đối với cha mẹ học sinh
- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Internet và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định về hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 của trường THCS Văn Yên
- Nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh cho con em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
- Phản ánh về hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.
V. Lịch làm việc và chế độ báo cáo


 
Thời gian Thành phần Nội dung
Ngày 15/6/2021 Hiệu trưởng Dự hội nghị Hiệu trưởng triển khai KHTS của BCĐ
Từ ngày 18/7 đến 20/7/2021 Hội đồng TS lớp 6 làm việc tại trường - Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho cha mẹ học sinh về việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 của trường.
- Tiếp nhận Hồ sơ học sinh nếu cha mẹ đem đến nộp.
Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2021 Hội đồng TS lớp 6 làm việc tại trường  - Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
- Thu Hồ sơ tuyển sinh của học sinh.
- Giải đáp thắc mắc cho cha mẹ học sinh được rõ.
Ngày 28/7/2021 Chủ tịch HĐTS Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh;  đề xuất tuyển bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu)
Từ ngày 29/7 đến 01/9/2021 HĐ TS lớp 6 Trường THCSVăn Yên Tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu.
Ngày 03/8/2021 HĐ TS lớp 6 Trường THCSVăn Yên Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử
Ngày 05/8/2021 Chủ tịch HĐTS Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh lớp 6 về PGD
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Văn Yên - Năm học 2021 - 2022.
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường từ ngày 18/06/2021và dán thông báo công khai công tác tuyển sinh vào lớp 6 tại cổng trường THCS Văn Yên, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thanh của phường Phúc La để các ban ngành đoàn thể trong phường, cha mẹ học sinh, học sinh được biết và phối hợp thực hiện.

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Quận để b/c;
- UBND phường Phúc La để phối hợp t/h;
- HĐ TS lớp 6 trường THCS Văn Yên t/h;
-  Lưu HSTS lớp 6.
 

                           HIỆU TRƯỞNG
                             (Đã ký)                                 Trương Thị Liên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 3868/SNV-XDCQ

Văn bản số 3868/SNV-XDCQ

Thời gian đăng: 04/01/2022

Số:1157/PGDĐT-THCS

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2022

Thời gian đăng: 11/11/2021

Số: 1122/YT-GDĐT

Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 17/11/2021

Số 1116/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 11/12/2021

29/2021/TT-BGDĐT

Qui định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo

Thời gian đăng: 25/11/2021

Số 08/QĐ-BTNĐP

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Thời gian đăng: 10/11/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập18
  • Hôm nay693
  • Tháng hiện tại35,154
  • Tổng lượt truy cập1,193,460

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây