Trang nhất » Văn bản » Văn bản » Công văn

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21/CT-UBND 20/09/2021 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT Hà Nội
2 Số 910/PGDĐT-THCS 10/09/2021 Hướng dẫn dạy nghề Phổ thông
3 Số 888/PGDĐT-THCS 01/09/2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp THCS
4 Số 3699/BGDĐT-GDTrH 27/08/2021 Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2021-2022
5 CT 800/BGDĐT 02/08/2021 Chỉ thị về thực hiện năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới kiên trì mục tiêu giáo dục và đào tạo
6 22/202/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư qui định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT
7 3952/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định về việc ban hành khung thời gian 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
8 2613/BGDĐT-GDTrH 23/06/2021 Triển khai thực hiện giáo dục chương trình trung học năm học 2021-2022
9 2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Quyết định 2551 về khung thời gian năm học 2021-2022
10 2730/SGDĐT-QLT 30/07/2021 Công văn số 2730/SGDĐT-QLT về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tiểu học, THCS năm học 2021-2022
11 Số: 72 /KHTS - THCSVY 07/06/2021 Kế hoạch tuyển sinh trường THCS Văn Yên năm học 2021-2022
12 1773/UBND-KT 16/06/2021 Hướng dẫn v/v triển khai thực hiện KH số 135/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND TP Hà Nội
13 168/KHBCD 24/05/2021 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao THCS Lê Lợi năm học 2021-2022
14 167/KHBCĐ 24/05/2021 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2021-2022 CẤP THCS
15 8332/HDLN:YT-GDĐT 01/06/2021 Hướng dẫn liên ngành phòng chống Covid - 19 trong kì thi vào 10 THPT năm học 2021-2022
16 Số: 1554/UBND-NV 28/05/2021 Văn bản hướng dẫn v/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc UBND Quận Hà Đông
17 11/CĐ-UBND 24/05/2021 Triển khai các biện pháp phòng chống Covid 19 trên địa bàn Hà Nội
18 1617KHLT - SVHTT - SGDĐT 09/04/2021 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc - Thành phố Hà Nội
Lần thứ nhất - Năm 2021
19 số: /QĐ-UBND 05/01/2021 QUY CHẾ Công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Hà Đông
20 Số: 4537-SGDĐT-QLT 25/12/2020 Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2021
21 Số: 86A /KH-THCS 30/09/2020 KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG Về sức khỏe và dinh dưỡng học đường cho HS khối 6,8
22 4243/SGDĐT-CTTT 04/12/2020 CV v/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 trong trường học
23 4155/SGDĐT-CTTT 26/11/2020 CV tăng cường công tác ANTT, ATGT trong dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
24 Số: 133/KH-THCSVY 04/12/2020 KẾ HOẠCHTuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậungành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm học 2020-2021
25 Luật số: 43/2019/QH14 27/06/2019 Luật giáo dục
26 Số: 18 /201 8/TT-B GDDT 22/08/2018 TT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH - THCS
27 Số: 17 /2018/TT-BGDDT 22/08/2018 TT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH - THCS
28 864/PGDĐT-THCS 22/09/2020 Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông thực hiện nhiệm vụ Năm học 2020-2021 cấp THCS
29 2987/SGDĐT-GDPT 14/09/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 bậc THCS
30 Số: 3414/BGDĐT-GDTrH 04/09/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2020-2021
31 3635/QĐ-UBND 19/08/2020 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội
32 2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
33 12524/SGDĐT-QLT 19/05/2020 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2020 - 2021
34 Số 1602/UBND-KGVX 29/04/2020 Công văn về việc phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.
35 Số 1612/QĐ - UBND 17/04/2020 Kế hoạch tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2020 - 2021
36 Số 1520/QĐ - UBND 14/04/2020 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 trên địa bàn TP Hà Nội
37 Số 1187/SGDĐT - VP 16/04/2020 Hướng dẫn của SGD v/v tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
38 Số: 289/PGDĐT- THCS 06/04/2020 UBND QUẬN HÀ ĐÔNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 289/PGDĐT- THCSV/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020
39 Số: 1076/SGDĐT-GDPT 05/04/2020 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019 - 2020
40 Số: 273 /PGD&ĐT 01/04/2020 Công văn V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong trường học
41 số 2071/QĐ-BGĐT 22/02/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2. Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018
42 2 26/02/2020 TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNGBỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC
43 số 787/HDLN/YT - GDĐT-LĐTBXH 21/02/2020 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19
44 Số: /SGDĐT-CTTT 04/02/2020 Công văn về việc tiếp tục công tác phòng chống dịch Corona ( 2019 - nCoV)
45 Số: 1102/PGD&ĐT 09/10/2019 PHÂN LOẠI LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THEO CẤP HỌC (Theo phân loại dùng cho phần mềm quản lý SKKN của Sở GD&ĐT Hà Nội)
46 Số: 1102/PGD&ĐT 26/09/2019 Thực hiện văn bản số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2019-2020;
47 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, 10/04/2018 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
48 KH- THCS 14/08/2017 - Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.
- Căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;
Trường THCS Văn Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế DCCS trong năm học như sau:
49 1103/PGD&ĐT 01/11/2016 Hướng dẫn viết SKKN và NCKH
50 9574/SGD&ĐT-HSSV 01/10/2015 CV thay đổi đối tượng tham gia cuộc thi vì ATGT thủ đô

Văn bản mới

Số:1157/PGDĐT-THCS

Hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm 2022

Thời gian đăng: 11/11/2021

Số: 1122/YT-GDĐT

Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 17/11/2021

29/2021/TT-BGDĐT

Qui định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo

Thời gian đăng: 25/11/2021

Số 08/QĐ-BTNĐP

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Thời gian đăng: 10/11/2021

992/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 10/10/2021

21/CT-UBND

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành GD&ĐT Hà Nội

Thời gian đăng: 21/09/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay1,790
  • Tháng hiện tại57,582
  • Tổng lượt truy cập1,109,606

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây